NoticUwaga: w Sklepie Internetowym Battery-Kutter obowiązują inne warunki sprzedaży

Język:

CSS Hamburger Animation

Recykling

W trosce o środowisko i w zgodzie z przepisami (m.in. ustawa o bateriach i akumulatorach, ustawa o odpadach) Wamtechnik nieodpłatnie przyjmuje zużyte przemysłowe baterie kwasowo-ołowiowe, które sam wprowadził na rynek polski i przekazuje je do przetwarzania i recyklingu.

  1. ODBIÓR ZUŻYTYCH BATERII – Kliencie, jeśli masz zużyte baterie kwasowo-ołowiowe i chcesz je nam zwrócić lub nie wiesz, czy mamy obowiązek odebrać je od Ciebie – prosimy, skontaktuj się z nami (office@wamtechnik.pl, dok@wamtechnik.pl).
  1. WPIS DO BDO – Wamtechnik jest wpisany do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) jako wprowadzający baterie i akumulatory, pod numerem BDO 000012821. Kliencie – pamiętaj, jeśli Ty także jesteś wprowadzającym baterie na rynek lub wytwarzasz odpady bateryjne, przed pierwszym wprowadzeniem baterii na rynek musisz zarejestrować się w BDO ( https://bdo.mos.gov.pl/ ), jest to obowiązkowe.
  1. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY – Użytkownik końcowy zobowiązany jest do przekazania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych do sprzedawcy detalicznego, podmiotu prowadzącego wymianę zużytych baterii, do zakładu przetwarzania lub do wprowadzającego baterie.
  1. OZNAKOWANIE Cd, Pb – jeśli baterie zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, oznaczone są symbolem chemicznym Cd. Jeśli baterie zawierają powyżej 0,004% wagowo ołowiu, oznaczone są symbolem chemicznym Pb.
  1. SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA – Na bateriach umieszczony jest symbol selektywnego zbierania (przekreślony kosz na odpady). Zużyte baterie i zużyte akumulatory nie mogą być umieszczane razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Zużyte baterie powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania.